Chuyên Nguyễn Thiện Thành trong tôi

trường chuyên nguyễn thiện thành

Chủ đề bộ ảnh: Chuyên Nguyễn Thiện Thành trong tôi .
Tác giả: Kiên Lê Thanh Nhã – 12A4 khóa 25