Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử, truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam” năm 2021

qđnd vn

Các em tham gia thi tại đây:Đoàn trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành