Nhà trường phát Bằng tốt nghiệp THPT cho cựu học sinh từ 2005 – 2021

Văn phòng trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành