TỔ NGỮ VĂN TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN THIỆN THÀNH TỔ CHỨC BUỔI SINH HOẠT RA MẮT CÂU LẠC BỘ NĂM HỌC 2022-2023