Lễ Khai giảng năm học 2023 – 2024 của trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành

Trương Thị Thanh Nguyên