Công bố điểm tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 – 2025 trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành

Công văn 1075/SGDĐT về việc công bố điểm tuyển sinh 10:

Bảng điểm:

Mẫu đơn phúc khảo:

Văn phòng trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành