KẾT QUẢ CUỘC THI CHỌN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN, VẬT LÍ, HÓA HỌC VÀ SINH HỌC TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP TỈNH NĂM HỌC 2023 – 2024

Ngày 15/3/2024 vừa qua, đoàn học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành đã tham dự Cuộc thi chọn học sinh giỏi giải Toán, Vật lí, Hóa học và Sinh học trên máy tính cầm tay cấp tỉnh năm học 2023 – 2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh tổ chức. Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành tham gia cuộc thi có 20 học sinh, trong đó đạt 03 giải Nhất, 05 giải Nhì, 06 giải Ba và 04 giải Khuyến khích.

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CUỘC THI CHỌN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN, VẬT LÍ, HÓA HỌC VÀ SINH HỌC TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2023 – 2024

STTHọ và tên thí sinhKhối lớpMôn dự thiĐạt giảiGhi chú
1Nguyễn Xuân Quang12ToánNhất 
2Nguyễn Minh Châu12ToánNhì 
3Nguyễn Phước Lộc11ToánBa 
4Lê Huỳnh Thanh Thanh12ToánBa 
5Huỳnh Hạo Nhiên12ToánKhuyến khích 
6Lưu Thiên Định12Vật líNhì 
7Trần Thuỷ Ngân Giang12Vật líNhì 
8Đặng Minh Tiến12Vật líBa 
9La Gia Hân12Vật líBa 
10Trịnh Hải Bằng12Vật líKhuyến khích 
11Lý Nhã Uyên12Hóa họcNhất 
12Nguyễn Xuân Uyên12Hóa họcNhì 
13Nguyễn Đăng Khoa12Hóa họcBa 
14Đồng Thị Đông Thảo12Sinh họcNhất 
15Nguyễn Duy Thiện12Sinh họcNhì 
16Võ Thiên Du12Sinh họcBa 
17Đặng Nhứt Phương12Sinh họcKhuyến khích 
18Nguyễn Thi Ân12Sinh họcKhuyến khích 

Văn phòng trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành