Kết quả tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 – 2024

Văn phòng trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành