Ngày hội tư vấn tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 – 2024 đã sẵn sàng!!!

Hình ảnh: Facebook Đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành