THƯ MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024