Quyết định về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá tài sản công vào mục đích cho thuê căng tin tại Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành

Công đoàn trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành