Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (05/1992 – 05/2022)

Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành