Hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”