Công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023

Môn: Địa

Môn: Sinh

Môn: Sử

Môn: Tiếng Anh

Môn: Tin học

Môn: Văn

Môn: Toán

Môn: Hóa

Môn: Lý

Văn phòng trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành