TƯ LIỆU DẠY HỌC ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG: CÂY DỪA SÁP – ĐẶC SẢN TRÀ VINH