Dạy học môn Vật Lý bằng tiếng Anh

Hằng năm, Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành tổ chức dạy học các môn KHTN bằng tiếng Anh.

Dưới đây là giáo án điện tử môn Vật Lý dạy bằng tiếng Anh: “ELECTRICITY – ELECTROMAGNETISM GEOMETRICAL OPTICS