Thông báo về việc đăng ký ở kí túc xá năm học 2023 – 2024

Mẫu đăng ký và các văn bản liên quan:

Tải xuống tại đây!

Văn phòng trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành