Danh sách học sinh toàn trường năm học 2021-2022

Chuyên Trà Vinh đổi tên thành THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành

Khối 10

Khối 11

Khối 12

Văn phòng trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành