ĐỪNG VÔ TÂM HÃY QUAN TÂM ĐẾN ĐẤNG SINH THÀNH KHI CÒN CÓ THỂ!