DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN ĐỊA LÍ – BÀI 8: LIÊN BANG NGA

dạy học theo chủ đề

Dạy học theo chủ đề: Quan hệ Nga – Việt trong bối cảnh quốc tế mới

Quan hệ Nga – Việt là quan hệ truyền thống, kế thừa quan hệ giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Liên Xô trước đây chính thức được thiết lập vào 30 tháng 1 năm 1950, khi Liên Xô mở đại sứ quán tại Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hợp tác diễn ra trên nhiều mặt, toàn diện: kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục và khoa học kĩ thuật.

Giáo viên: Phạm Trí Biên – Lớp 11C1