KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 – 30/4/2020)

doan 30-04

 Nguồn: Ban Tuyên giáo TW Đoàn 

Đảng lãnh đạo đi đến Mùa Xuân toàn thắng. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975 bắt nguồn từ nhiều nhân tố, nhưng nhân tố bao trùm có vai trò quyết định nhất là sự lãnh đạo của Đảng với đường lối cách mạng độc lập tự chủ, đúng đắn sáng tạo.

Đoàn thanh niên – THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành