Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 – 2020

điểm-thi-tuyển-sinh-lớp-10

Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh, thông báo kết quả điểm thi tuyển sinh lớp 10. Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành – năm học 2019-2020.

Công văn số 604/SGDĐT, ngày 18/6/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh, về việc công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020

Căn cứ Công văn số: 966/UBND-KGVX. ngày 21/3/2019 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Trà Vinh về kế hoạch tuyển sinh vào các lớp mẫu giáo và các lớp đầu cấp phổ thông năm học 2019 – 2020.

Căn cứ Công văn số: 271/SGDĐT – TrH – TX – DT – KT ngày 23/09/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019 – 2020.

Căn cứ vào kết quả chấm thi của Ban chấm thi tuyển sinh lớp 10 THPT

Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT của các trường như sau: …

Xem toàn bộ Công văn số 604/SGD ĐT tại đây.

Dưới đây là bảng điểm thi tuyển sinh lớp 10 trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành. Bao gồm các môn Chuyên: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý.

Bảng điểm này cũng đã được công bố trên Website của Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Trà Vinh.

Bảng điểm môn Toán.

Bảng điểm môn Ngữ Văn.

Bảng điểm môn Vật Lý.

Bảng điểm môn Hóa Học.

Bảng điểm môn Sinh Học.

Bảng điểm môn Tiếng Anh.

Bảng điểm môn Lịch Sử.

Bảng điểm môn Địa Lý.

Bảng điểm môn Tin Học