Nhắc lại thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng ĐH, CĐ tại CV-667

Văn phòng trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành