Kế hoạch 04/KH-THPTC: Chuẩn bị cho học sinh đến trường ôn tập và kiểm tra cuối kỳ I

BGH trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành