Cấu hình IDE trong Free Pascal.

Sau khi cài xong, toàn bộ IDE, chương trình dịch, tài liệu, ví dụ,… của FP được copy 

  • Vào menu CompileTarget : chọn DOS (để nhấn Ctrl-F9 là chương trình có thể chạy ngay lập tức như trong TP (Đây là DOS 32 bit)
  • Vào menu OptionsMode: chọn Normal (để FP sẽ hỗ trợ chúng ta debug dễ chịu nhất).
  • Vào menu OptionsCompiler:

ở tab Syntax các bạn chỉ chọn các mục:

+ TP/BP compatibily: để tương thích với TP (sau này khi quen với FP rồi thì không cần nữa, còn bây giờ thì chọn chức năng này cho dễ sử dụng).

+ Stop after first error: bình thường FP dịch sẽ thông báo một loạt lỗi (giống C, Delphi…), nhưng ta quen với việc thông báo lỗi đầu tiên gặp của TP nên chọn mục này cho thân thiện. Sau này có thể không cần nữa.

  • Ở tab Code generaion, chọn:

+ Toàn bộ các mục phần Run-time checks: cho an toàn các bạn ạ, tránh trường hợp ta lập trình sai như: truy cập ngoài mảng, tính toán tràn số mà máy vẫn không thông báo gì.

+ Target processor: chọn PPro/PII. Hầu hết máy của chúng ta là máy Pen III, Pen IV, thế thì nên để FP tận dụng hết tiềm năng của chúng để chương trình của chúng ta chạy hiệu quả hơn.

  • Vào menu Options Enviroiment Editor: đặt các thông số soạn thảo mà bạn thích. Tôi thì thường chỉ đặt các mục sau:


Các mục mà TP mặc định (và FP cũng thế):

+ Insert mode: chế độ gõ chèn.

+ Auto indent mode: đặt lề tự động.

+ Backspace unindent.

+ Tab size: 4. Indent size: 4.

Những thông số này giúp chương trình dễ đọc hơn (có cấu trúc, thẳng lề, các đầu dòng thò thụt đều đặn theo khoảng cách 4 kí tự).


+ Syntax highlight: hiện sáng từ khoá (trong TP cũng có).


+ Persirtent block: khối sau khi đánh dấu sẽ hiển thị cho đến khi dùng lệnh ẩn khối.
+ Auto closing brackets: tự động thêm kí tự đóng ngoặc. Đây là điều đặc sắc không có trong TP. Bình thuờng trong TP bạn gõ các kí tự mở ngoặc như (, [, { thì phải tự thêm kí tự đóng ngoặc cho đúng. Nếu không chú ý thì rất dễ lẫn. Còn trong FP nếu đặt chức năng này thì khi ta gõ kí tự mở ngoặc, FP cũng thêm luôn kí tự đóng ngoặc, do đó chúng ta không sợ các lầm lẫn thừa thiếu đóng mở ngoặc nữa.