Cấu hình IDE trong Free Pascal.

20/10/2019 tpnghia79 0

Sau khi cài xong, toàn bộ IDE, chương trình dịch, tài liệu, ví dụ,… của FP được copy  Vào menu CompileTarget : chọn DOS (để nhấn Ctrl-F9 là chương trình có thể chạy ngay lập tức như trong TP (Đây là DOS […]