Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2019

Công đoàn cơ sở trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành triển khai tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS

Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS.

Nâng cao nhận thức của cán bộ công đoàn, cán bộ giáo viên, người lao động về sự ảnh hưởng bời HIV/AIDS. đặc biệt là dự phòng lây nhiễm HIV và tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Dưới đây là văn bản chỉ thị của công đoàn ngành Giáo dục: