Cuộc thi Speak to Lead 2022 – Đội thi THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành.

trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành