ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2020

tuyen sinh dai hoc tra vinh

Xem các văn bản khác có liên quan đến tuyển sinh ĐH CĐ của Đại học Trà Vinh tại đây: Nhấp vào link

Thông báo xét tuyển các ngành đại học và ngành cao đẳng Giáo dục mầm non hệ chính quy năm 2020

Thông báo tuyển thẳng

Thông báo thi năng khiếu

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển thẳng

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển PT4 năm 2020

Mẫu PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU (PT3)

Mẫu PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN PT2 NĂM 2020

Văn phòng trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành