Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong CNVCLĐ tỉnh Trà Vinh năm 2020