Hành khúc trường Chuyên

Chuyên Trà Vinh đổi tên thành THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành