Phân quyền trong Website

  • Subscriber: Chỉ có thể đọc các bài viết, còn được xem như là một thành viên đăng ký thông thường.
  • Contributor: Tức là nhóm cộng tác viên, có thể viết và gửi bài nhưng các bài đó sẽ không được đăng lên, phải đợi sự kiểm duyệt của nhóm chức vụ cao hơn.
  • Author: Nhóm này có thể viết và đăng bài viết lên để hiển thị trên blog, có thể chỉnh sửa và quản lý bài viết của chính mình.
  • Editor: Không tính Administrator thì đây là nhóm thành viên cao nhất, có thể viết bài, đăng bài, quản lý bài của mình và tất cả các bài của người khác.