Liên hệ

Vui lòng liên hệ nhà trường theo thông tin bên dưới:

  • Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành.

  • Địa chỉ: ấp Long Bình, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

  • Điện thoại: 0294 3853820

  • Email: c3chuyen@sgdtravinh.edu.vn